Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND xã Nông Hạ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND xã khóa XIX

( Cập nhật lúc: 12/07/2019  )
Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ tám, HĐND xã khóa XIX, Thường trực HĐND xã Nông Hạ đã tổ chức cho 25 đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri tập trung sau kỳ họp tại Hội trường Trụ sở UBND xã và mời đông đủ đại diện cử tri tại 15 thôn trên địa bàn xã tới tham dự.

 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND xã khóa XIX.

 

Những ý kiến nổi bật của cử tri tại buổi tiếp xúc tập trung vào các nội dung như: Việc nạo vét kênh mương chuẩn bị nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất vụ mùa; cần có hướng dẫn kịp thời cho người dân trong cách phòng tránh sâu bệnh hại; những khó khăn trong việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách ở thôn, bản khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn; các giải pháp đảm bảo hoạt động của các chi hội, đoàn thể thôn đi vào hoạt động ổn định…

 

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã, bộ phận chuyên môn làm rõ và đề ra những giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Thường trực HĐND xã sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Hà Thị Loan, UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới
Sign In