Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND xã Quân Bình, Hà Vị, huyện Bạch Thông tổ chức kỳ họp bất thường

( Cập nhật lúc: 05/07/2019  )
Trong ngày 28/6/2019, HĐND các xã Quân Bình, Hà Vị, huyện Bạch Thông đã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, thông qua phương án sắp xếp xã Quân Bình và xã Hà Vị thành một đơn vị hành chính cấp xã mới.

 

Toàn cảnh kỳ họp bất thường HĐND xã Quân Bình


Giai đoạn 2019 - 2021, xã Quân Bình và xã Hà Vị là hai trong số các xã nằm trong dự kiến sắp xếp do chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Theo đó, xã Quân Bình và xã Hà Vị được sắp xếp để thành lập xã mới với dự kiến tên gọi là xã Quân Hà.

 

Tại kỳ họp của HĐND xã Quân Bình, các đại biểu đã nghe UBND xã đã báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn và phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Bạch Thông giai đoạn 2019 - 2021, theo đó, cử tri xã Quân Bình đồng ý tán thành phương án sáp nhập xã Quân Bình và xã Hà Vị thành một xã mới đạt tỷ lệ 96,7%, tỷ lệ cử tri đồng ý với tên gọi mới sau khi sáp nhập đạt 95,71%. Sau ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND xã Quân Bình đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua phương án sáp nhập.

 

Đối với xã Hà Vị, việc lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp xã Quân Bình và xã Hà Vị thành một đơn vị hành chính cấp xã mới được thực hiện 02 lần (lần 01 tỷ lệ cử tri đồng ý phương án sắp xếp đạt 47,7%, đồng ý với tên gọi mới đạt 46,2%, lần 02 tỷ lệ cử tri đồng ý phương án sắp xếp đạt 71,69%, đồng ý với tên gọi mới đạt 64,6%). Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và xem xét, thảo luận, biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc thông qua phương án sáp nhập.

 

Với việc tổ chức thành công kỳ họp bất thường tại hai xã Quân Bình, Hà Vị, đến nay các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 đã hoàn thành các bước quy trình tại cơ sở. Hiện nay, UBND huyện đang hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Bạch Thông giai đoạn 2019 - 2021 trình kỳ họp HĐND huyện theo quy định.

Tác giả:  Minh Hằng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bạch Thông
Sign In