Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 17/06/2020  )
Ngày 15/6/2020, HĐND xã Tân Lập đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Dự và điều hành kỳ họp có đồng chí Triệu Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lành Văn Hiệu, Phó Chủ tịch HĐND xã. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo của UBND xã về: Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thu – chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phê chuẩn tổng quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019; báo cáo của HĐND xã và thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN xã. Qua các báo cáo, một số chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp cơ bản đã đạt kế hoạch giao; hoạt động của các đơn vị ổn định, có sự phối kết hợp trong công tác chuyên môn.

 

Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 và nghị quyết về sử dụng nguồn ngân sách kết dư năm 2019 để sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Lập.

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà UBND xã Tân Lập đạt được trong 6 tháng đầu năm, đề nghị các đồng chí trong Thường trực ĐU, HĐND, UBND tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân dân thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trong những tháng tiếp theo./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In