Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệp Lực: Tổ chức thành công kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021

( Cập nhật lúc: 23/06/2020  )
Ngày 15/6/2020, HĐND xã Hiệp Lực khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ hai HĐND xã. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, lãnh đạo UBND xã, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức xã, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các thôn, các chức danh không chuyên trách xã và đại biểu HĐND xã khóa I.

 

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND xã: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 5 tháng đầu, nhiệm vụ chủ yếu 7 tháng cuối năm 2020; báo cáo, tờ trình quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019 xã Hương Nê cũ và Lãng Ngâm cũ; báo cáo tình hình thu – chi ngân sách 5 tháng đầu, nhiệm vụ chủ yếu 7 tháng cuối năm 2020 của xã Hiệp Lực; báo cáo, tờ trình về phân loại đơn vị hành chính xã Hiệp Lực; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND. Các báo cáo của HĐND xã: Báo cáo kết quả kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 của HĐND xã Hương Nê cũ và Lãng Ngâm cũ; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2020. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã.

       

Kỳ họp đã thảo luận và Quyết nghị các nội dung sau: Thông qua chương trình giám sát năm 2021 của HĐND xã; quyết toán ngân sách năm 2019 xã Hương Nê cũ và Lãng Ngâm cũ; phân loại đơn vị hành chính xã Hiệp Lực.

        

Phát biểu tại kỳ họp HĐND xã, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngân Sơn đề nghị các vị đại biểu HĐND xã phát huy tinh thần người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, kế thừa và phát huy những ưu điểm đã đạt được của HĐND xã Hương Nê cũ và Lãng Ngâm cũ, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của HĐND khóa cũ, để HĐND xã Hiệp Lực hoạt động đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới.

Tác giả:  Hoàng Diễn, UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn
Sign In