Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 27/06/2019  )
Sáng ngày 26/6/2019, HĐND thành phố Bắc Kạn đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 8, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVNthành phố, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố, các đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI và đại diện cử tri 08 xã, phường.Đồng chí Đinh Thị Hạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phốvà đồng chí Lê Đăng Trưởng,Phó Chủ tịch HĐND đồng chủ trì kỳ họp.

 

Quang cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế, xã hội của thành phố ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 1.479 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch và bằng 107,6% so với cùng kỳ.

 

Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 275.966 tỷ đồng, bằng 61,33% kế hoạch, bằng 130% so với cùng kỳ. Trong đó công nghiệp khai thác: 80.231 triệu đồng, công nghiệp chế biến, chế tạo173.104 triệu đồng. Tổng thu ngân sách thực hiện 5 tháng: 90.646 triệu đồng, ước 6 tháng thu đạt 95.285/114.000 triệu đồng bằng 83,6% dự toán, bằng 310,6% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất một số cây trồng tăng cao; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế cũng đạt nhiều kết quả tốt; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường; thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 2019; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trên nhiều lĩnh vực...

 

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu nghị quyết chưa đạt tiến độ đề ra; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và trật tự đô thị còn hạn chế; một số vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; còn xảy ra tình trạng san ủi không đúng quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, đất công, xây dựng không phép; mặc dù đã tích cực tuyên truyền và thực hiện các giải pháp dập dịch Bệnh dịch tả Châu Phi, nhưng do tâm lý chủ quan của một bộ phận cán bộ và các hộ chăn nuôi nên gây hậu quả thiệt hại lớn; nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức;tình hìnhan ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số nơi còn hạn chế...Công tác tham mưu của một số phòng ban chuyên môn còn thụ động, chưa kịp thời; công tác quản lý nhà nước trên địa bàn của một số xã, phường ở các lĩnh vực đất đai, môi trường, đô thị,..còn thiếu kiên quyết.

 

Từ nay đến cuối năm, thành phố Bắc Kạn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, trong đó tâp trung thực hiện bằng các giải pháp: Triển khai đề án phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy hiệu quả khai thác các chợ, điểm mua bán tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch.Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, chú trọng ngành chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch; sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Chủ động phương án phòng chống thiên tai. Tăng ường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Quản lý hiệu quả các cơ sở sản xuất lâm sản trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra rừng. Thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và trật tự đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thi công tác dự án. Tổng kết năm học 2018 - 2019 và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trường lớp học, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên và tổ chức triển khai năm học 2019 - 2020. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh theo mùa. Đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín. Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức. Thực hiện đồng bộ hóa tin học trong quản lý, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xã phường. Thực hiện tốt chỉ thị 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong lực vũ trang trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức, biên chế, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh...

 

Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày 26, 27/6/2019./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In