Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiều chuyển biến trong hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Như Cố

( Cập nhật lúc: 25/07/2019  )
Với sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác giám sát, tập trung vào những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thời gian qua Hội đồng nhân xã Như Cố đã vượt qua khó khăn và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

 

Cán bộ y tế xã Như Cố tích cực thăm khám bệnh nhân lao tại nhà, giúp duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo nghị quyết HĐND xã biểu quyết thông qua từ đầu nhiệm kỳ

 

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch HĐND xã Như Cố, huyện Chợ Mới, người từng tham gia nhiều nhiệm kỳ HĐND cấp cơ sở cho biết: Nhiệm kỳ 2016-2021 áp dụng luật mới, bộ máy của HĐND cấp xã có thêm 02 Ban (Ban Kinh tế - Xã hội; Ban Pháp chế), nên hoạt động của nhiệm kỳ này có chuyển biến rõ nét, hiệu quả hơn các nhiệm kỳ trước. Thường trực HĐND xã đã phát huy được vai trò giám sát đối với các vấn đề quan trọng của địa phương. Chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được thực hiện theo nhóm vấn đề, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận. Ngoài việc giám sát theo kế hoạch thì Thường trực HĐND xã khuyến khích các đại biểu HĐND xã thông qua ý kiến của các Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân ở 11 thôn trên địa bàn xã để đề xuất Thường trực HĐND xã đưa các nội dung nổi cộm, bức xúc vào nội dung giám sát, đồng thời kiến nghị với Thường trực Đảng ủy, UBND xã kịp thời chỉ đạo giải quyết các nội dung có liên quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thường trực HĐND xã Như Cố đã tổ chức giám sát được 08 cuộc xung quanh việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác thu, chi tài chính; xây dựng cơ bản; an sinh xã hội; việc giải quyết các ý kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND... Ngoài ra, các Ban HĐND cũng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát các vấn đề của xã, thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, các Ban HĐND xã đã giám sát được 05 cuộc tại các thôn, trường học về tình hình chấp hành và tuân theo pháp luật, công tác quản lý và bảo vệ rừng...

 

Hoạt động tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức được 11 cuộc tiếp xúc cử tri thường kỳ trước và sau các kỳ họp với số lượt cử tri tham gia là 1.127 cử tri. Qua tiếp xúc đã tổng hợp được 189 ý kiến, kiến nghị chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri Ủy ban nhân dân xã đã chủ động chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết theo đúng thẩm quyền 76 ý kiến; 76 ý kiến nghị được trả lời; 29 kiến nghị được giải quyết dứt điểm; 18 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, từ năm 2017 đến nay thường trực HĐND và các đại biểu là công chức xã thực hiện tiếp công dân tại phòng làm việc; các đại biểu khác thực hiện công tác tiếp công dân tại thôn, đến nay các đại biểu HĐND xã đã tiếp 01 công dân và xử lý 01 đơn kiến nghị.

 

Hội đồng nhân dân xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nắm bắt, phân tích tình hình thực tế của địa phương, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân để quyết định “đúng”, “trúng” các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của xã. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã Như Cố đã ban hành 39 nghị quyết, trong đó: 06 nghị quyết về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; 04 nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương; 03 nghị quyết phân bổ chi ngân sách từ nguồn kết dư ngân sách địa phương; 03 nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; 05 nghị quyết về hoạt động của HĐND, hoạt động giám sát của HĐND xã; còn lại là các nghị quyết về công tác tổ chức, như: Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ; nghị quyết về ban hành quy chế; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do HĐND bầu.

 

Kết quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, cũng như ban hành các nghị quyết của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã có tác động tích cực tới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Điều này được thể hiện qua việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết do HĐND đã quyết nghị từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt mức kế hoạch giao, hiện có 46/49 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; đường giao thông nội thôn được bê tông hóa… cải cách hành chính có bước chuyển biến; giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được quan tâm...

 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch HNND xã Như Cố, huyện Chợ Mới, bên cạnh kết quả đạt được thì hoạt động của HĐND xã Như Cố còn gặp một số khó khăn, cụ thể như: Một số ít đại biểu dưới thôn còn hạn chế về kỹ năng, trình độ trong việc tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật; hoạt động giám sát có lúc, có nơi vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp còn hạn chế; việc thực hiện kiến nghị sau giám sát còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những kiến nghị liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ.

 

Mục tiêu của Như Cố đến năm 2020 trở thành xã phát triển khá trong các xã của huyện Chợ Mới. Vì vậy, trong thời gian tới, mọi hoạt động của HĐND xã tập trung vào việc phát hiện, đề xuất, kiến nghị những nội dung đột phá cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về phát triển kinh tế, xã hội; thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; nâng cao chất lượng giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo đảm môi trường...  Để đáp ứng yêu cầu đó, Hội đồng nhân dân xã Như Cố, huyện Chợ Mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động; quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu; chủ động định hướng để đại biểu, tổ đại biểu, các Ban của HĐND xã hoạt động hiệu quả. Thường trực HĐND xã cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã và các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử trước cử tri. Ngoài ra, mỗi đại biểu HĐND xã cần phát huy hơn nữa trách nhiệm trước cử tri, trau dồi kiến thức, kỹ năng hoạt động, để đúng với vai trò là người đại biểu của nhân dân./.

Tác giả:  Dương Thế (Trung tâm VH,TT&TT Chợ Mới)
Sign In