Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh - tế, xã hội năm 2017

( Cập nhật lúc: 10/10/2017  )
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn. Vừa qua,, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phối hợp với Ban Dân tộc HĐND huyện do đồng chí Hoàng Văn Thắng Trưởng Ban KT-XH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND các xã: An Thắng, Cổ Linh, Xuân La.

 

Đoàn Giám sát làm việc tại xã An Thắng

 

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe UBND các xã báo cáo tình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của xã. Trong 9 tháng đầu năm 2017, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt khá như: tổng sản lượng lương thực vụ xuân xã: An Thắng đạt 100,9% KH giao, xã Cổ Linh đạt 107 %KH, xã Xuân La không đạt so với kế hoạch giao ( 87,3% KH); thu ngân sách trên địa bàn  xã tại thời điểm giám sát (Cổ Linh đạt 68% KH, An Thắng đạt 56,51 %KH, Xuân La đạt 98,6% KH), các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt…. Tuy nhiên một số chỉ tiêu đạt thấp: trồng rừng, tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 1  (Cổ Linh đạt 50,1%, An Thắng đạt 50,41%, Xuân La đạt 56,2% KH), công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ (Cổ Linh, An Thắng chưa có bộ hồ sơ nào gửi lên VP Đăng ký đất đai huyện), tỷ lệ hộ nghèo giảm chậm.

 

Kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát đã đề nghị UBND các xã trong thời gian tới cần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà kế hoạch đã đề ra; để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND, UBND các xã cần đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; rà soát kết quả thực hiện, đặc biệt các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt trong thời gian còn lại.

Tác giả:  Dương Thị Thuyên (Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Pác Nặm)
Sign In