Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm: Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

( Cập nhật lúc: 19/09/2017  )
Sáng ngày 15/8/2017, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Pác Nặm do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm. Cùng dự có Lãnh đạo Phòng TNMT, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND huyện, VP HĐND &UBND huyện và các viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm.

 

 

      Đ/c Hoàng Văn Thắm, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát   

                             

Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh VP đăng ký đất đai từ khi được thành lập và đi vào hoạt động tháng 6/2016 đến nay.

 

Theo báo cáo năm 2016 cấp mới giấy chứng nhận cho 271 hộ gia đình, cá nhân bằng 2.717 thửa/307.203,3m2. Năm 2017 (tính đến 31/7/2017) đã tiếp nhận được 168 hồ sơ/2053 thửa đất cấp mới cho các xã trên địa bàn.Tuy nhiên một số xã gửi hồ sơ lên Chi nhánh VP ĐKĐĐ chất lượng chưa cao. Qua buổi làm việc Đoàn giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

 

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong việc cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên Đoàn giám sát đề nghị Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện chủ động phối hợp với Phòng TN-MT huyện tham mưu cho UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu để người dân hiểu rõ các thủ tục quy trình, quy định./.

 

Tác giả:  Dương Thị Thuyên (Phó Ban KT-XH HĐND huyện Pác Nặm)
Sign In