Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm: Thường trực HĐND huyện họp mở rộng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Pác Nặm khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

( Cập nhật lúc: 19/09/2017  )
Chiều ngày 15/9/2017, Thường trực HĐND huyện Pác Nặm họp mở rộng để bàn bạc, thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, do đồng chí Lê Văn Hội – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, UBND, UB MTTQ, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Phong Tài chính-KH, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Pác Nặm, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 19-20/12/2017. Tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ thông qua các báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018, các báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện…..

 

Kỳ họp cũng sẽ thông qua các tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2018, tờ trình phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018, tờ trình về việc thông qua Đề án sáp nhập Phòng Dân tộc, Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tờ trình đề án thành lập Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện. Đồng thời tổ chức thảo luận, chất vấn các vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm trong thời gian quan.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Hội yêu cầu; Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, UBND huyện phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án đảm bảo đúng quy định; Các Ban HĐND huyện chuẩn bị công tác thẩm tra các báo cáo bảo đảm đúng quy trình; các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND.

 

Đồng chí Lê Văn Hội đề nghị các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt nội dung, chương trình cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.

 

Tác giả:  Dương Thị Thuyên (Phó Ban KT-XH HĐND huyện Pác Nặm)
Sign In