Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề về hoạt động chính quyền phường Huyền Tụng

( Cập nhật lúc: 29/08/2019  )
Ngày 23/8/2019, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn do đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn làm trưởng đoàn giám sát đã có buổi giám sát về hoạt động chính quyền phường Huyền Tụng. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND phường và các đồng chí công chức của UBND phường Huyền Tụng.

 

Tại buổi giám sát Thường trực HĐND, UBND phường Huyền Tụng đã báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương, báo cáo kết quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong thời gian qua. Các thành viên của đoàn giám sát đã tiến hành xem xét từng nội dung cụ thể; kiểm tra quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, các báo cáo, hồ sơ và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức hoạt động của HĐND, UBND phường.

 

Theo đó, đối với hoạt động của UBND phường: UBND phường đã chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nội dung chỉ đạo của thành phố, Đảng ủy và HĐND phường, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND. Công tác lãnh đạo, điều hành của UBND phường được tăng cường, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, nêu cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được đoàn giám sát cũng chỉ ra những mặt hạn chế như: Chuyển dịch cơ cấu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn chậm; công tác chỉ đạo việc đôn đốc thu thuế được quan tâm tuy nhiên do chưa có nhiều giải pháp nên công tác thu ngân sách tại phường đạt thấp (nguyên nhân khách quan do thay đổi về chính sách thuế và khó khăn về nguồn thu); công tác cải cách hành chính; sổ sách ghi chép các cuộc họp chưa đầy đủ; 6 tháng đầu năm 2019, UBND phường Huyền Tụng chưa thực hiện được hội nghị đối thoại trực tiếp nào (năm 2018 đã thực hiện 01 hội nghị đối thoại trực tiếp).

         

Đối với hoạt động của HĐND phường: HĐND phường đã cơ bản  thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động. Tổ chức điều hành, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, tổ chức các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổ chức kỳ họp đầy đủ theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND phường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của luật định phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trong công tác. Tuy nhiên, Thường trực HĐND chưa duy trì thường xuyên các phiên họp Thường trực HĐND theo quy định, chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp giao ban; công tác lập hồ sơ công việc, sổ ghi chép chưa đầy đủ, chi tiết; hoạt động giám sát của HĐND chưa được tiến hành thường xuyên, có lúc còn lúng túng về phương pháp, chất lượng và hiệu quả giám sát có nội dung còn thấp; Trong các kỳ họp HĐND việc tham gia ý kiến của một số đại biểu còn hạn chế một số văn bản ban hành chưa đúng thể thức theo quy định.

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn đã ghi nhận những kết quả đạt được và đề nghị trong thời gian tới, chính quyền phường Huyền Tụng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các Luật; rà soát bổ sung quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác; thực hiện tốt văn hóa ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiện trước công việc được giao…. Có như vậy, sẽ góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In