Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2020

( Cập nhật lúc: 04/08/2020  )
Ngày 31/7, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2020. Phiên họp do ông Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND; đại diện UBND thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; các Ban, Tổ đại biểu HĐND và một số cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn.

 

Toàn cảnh phiên họp


Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung về: Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020; Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố; Dự thảo lần 2 cuốn Kỷ yếu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa V, khóa VI (giai đoạn 2011 - 2020); Dự thảo Quyết định thành lập đoàn và dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn về tái giám sát về hoạt động của chính quyền các xã, phường; Đồng ý cấp kinh phí thực hiện trồng rừng phân tán năm 2020 theo tờ trình của UBND thành phố; Giao Ban KT-XH chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế tham mưu, xây dựng kế hoạch và đề cương chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn về công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố Bắc Kạn và UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất, cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

 

Kết luận hội nghị, ông Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản trình Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn; Chủ động đề xuất, tham mưu đối với hoạt động của Thường trực HĐND trong việc điều hoà hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn; Thành viên đoàn giám sát tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch giám sát đề ra./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In