Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 24, 25/3, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nghị quyết tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Xem tiếp


Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, từ ngày 21/10 đến ngày 01/11/2019, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tại UBND các xã: Vũ Loan, Lương Thượng (huyện Na Rì), Cao Tân, Cổ Linh (huyện Pác Nặm), Cốc Đán, Thượng Quan (huyện Ngân Sơn), UBND các huyện: Na Rì, Pác Nặm, Ngân Sơn và Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025” từ năm 2016-2018 trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp


Tại kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh giao thẩm tra 03 tờ trình và 04 báo cáo. Ban đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra theo nội dung được giao. Ngày 21/11/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thông qua các dự thảo báo cáo thẩm tra và thống nhất một số nội dung tại kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX. Dự họp có các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Phòng Công tác HĐND, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Trong các ngày 13, 14, 18/11, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nghị quyết tại kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát tại một số địa phương về dự thảo nghị quyết thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) và dự thảo nghị quyết thông qua chủ trương chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng sản xuất tại các khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 11, 12/11, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nghị quyết tại kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2020.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-HĐND ngày 30/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc khảo sát tình hình thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Ngày 01/11, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện Đề án.

Xem tiếp


Ngày 31/10, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát tại UBND các xã: Cốc Đán, Thượng Quan, huyện Ngân Sơn về tình hình thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025” từ năm 2016-2018 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự tại các điểm khảo sát có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện Ngân Sơn; lãnh đạo UBND xã và các hội, đoàn thể liên quan.

Xem tiếp


Sáng 25/10, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát tại UBND các xã: Cao Tân, Cổ Linh, huyện Pác Nặm về tình hình thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2024” từ năm 2016-2018 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự tại các điểm khảo sát có đại diện lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm; lãnh đạo UBND xã và các hội, đoàn thể liên quan.

Xem tiếp


Ngày 21/10/2019, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát tại UBND xã Vũ Loan và UBND xã Lương Thượng, huyện Na Rì về tình hình thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2024” từ năm 2016-2018 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Na Rì, lãnh đạo UBND huyện Na Rì.

Xem tiếp


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, xây dựng và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra theo nội dung được giao. Ngày 4/7/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX.

Xem tiếp

1234
Sign In