Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, xây dựng và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra theo nội dung được giao. Ngày 4/7/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX.

Xem tiếp


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 03/6, Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2015 đến năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 30/5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2015 đến năm 2018 tại UBND xã Thanh Vận; Trung tâm Y tế huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Ngày 27/5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2015 đến năm 2018 tại UBND xã Cao Sơn; Trung tâm Y tế huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Bạch Thông.

Xem tiếp


Ngày 28/5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2015 đến năm 2018 tại Trung tâm Y tế huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 26/4/2019 thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 09/11, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Lý Quang Vịnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay giải quyết việc làm; cho vay học sinh, sinh viên; cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn từ năm 2016-2018 tại NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 07/11, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Lý Quang Vịnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay giải quyết việc làm; cho vay học sinh, sinh viên; cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn từ năm 2016-2018 tại UBND xã Ngọc Phái và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn.

Xem tiếp

1234
Sign In