Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng 18/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thông qua dự thảo quyết định, kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo giám sát về công tác quản lý về tuyển sinh và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 đến nay.

Xem tiếp


Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp thông qua các dự thảo báo cáo thẩm tra do Ban phụ trách trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Ngày 26/6, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nghị quyết tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020

Xem tiếp


Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình hoạt động của Ban năm 2020.

Xem tiếp


Sáng 17/6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo báo cáo thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực của Ban Dân tộc và đề xuất nội dung chất vấn đề xuất nội dung, nhóm lĩnh vực chất vấn, đơn vị trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 63/HĐND-VP ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc giao theo dõi, thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 và một số ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhằm đánh giá tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát tại Công ty Điện lực tỉnh Bắc Kạn; UBND xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể; UBND xã Bành Trạch, huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Sáng 27/5, đồng chí Lý Quang Vịnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp


Sáng 29/5, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới giai đoạn 2016- 2020 tại Sở Nội vụ.

Xem tiếp


Sáng 26/5, đồng chí Lý Quang Vịnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Sáng 26/5, đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Chợ Đồn

Xem tiếp

123456
Sign In