Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Các Ban HĐND là cơ quan của HĐND, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình HĐND; giám sát, kiến nghị những vấn đề do Ban phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND, do đó ngay từ khi ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã xác định rõ để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND thì phải đổi mới phương thức tổ chức giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND.

Xem tiếp


Thực hiện Thông báo số 12/TB - HĐND ngày 10/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 04 Báo cáo và 04 Tờ trình dự thảo nghị quyết.

Xem tiếp


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 5 thành viên, trong đó có 2 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Trải qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, tập thể Ban đã có nhiều cố gắng trong hoạt động thẩm tra, giám sát, hiệu quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách từng bước được nâng cao, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo Đề án số 01/ĐA-HĐND.

Xem tiếp


Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát theo đơn của Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL, đề nghị xem xét việc trả lại quyền sử dụng đất cho cá nhân ông Trịnh Đình Năng.

Xem tiếp


Ngày 04/9/2018, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức họp thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục; thu và quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định tại các trường học. Cuộc họp do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có các thành viên của Đoàn Giám sát cùng đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện giám sát trực tiếp.

Xem tiếp


Ngày 17/8, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục; thu và quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định của các trường học trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Tham gia giám sát có đại diện Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và một số đại biểu HĐND tỉnh công tác tại Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

Xem tiếp


Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã họp để thống nhất Chương trình hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác Quý I năm 2018. Đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình giám sát năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trong các ngày 25, 26, 27 tháng 10 vừa qua Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Na Rì; Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn; Chi cục Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn; Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Na Rì và Công ty Cổ phần Hoàng Liên Sơn về hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát do đồng chí Mai Thị Hường, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn.

Xem tiếp


Ngày 06/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát về việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Xem tiếp


Ngày 22/5/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát về tình hình thực hiện các dự án trồng rừng của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng rên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2005 đến nay.

Xem tiếp

Sign In