Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 18/9/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Thành phần tham dự gồm thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các cơ quan thuộc đối tượng giám sát gồm: Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố và Công an thành phố Bắc Kạn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn Giám sát.

Xem tiếp


Chiều ngày 10/9/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp Đoàn Giám sát công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, dự họp có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Xem tiếp


Ngày 03/7/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các cáo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá IX. Dự họp có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ngành: Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Chiều ngày 19/6/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19/6/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới để nắm thông tin tình hình về tiến độ giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa thôn Nà Luống, xã Như Cố với thôn Thôm Thoi xã Bình Văn, huyện Chợ Mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát.

Xem tiếp


Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa kết thúc cuộc giám sát công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, Ban Pháp chế nhận định: “Công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh được thực hiện tương đối tốt; không có vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân”.

Xem tiếp


Ngày 22/5/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.

Xem tiếp


Sáng ngày 21/5/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bạch Thông. Đoàn giám sát gồm các đồng chí thành viên Ban Pháp chế, đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện Bạch Thông. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.

Xem tiếp

1234
Sign In