Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 07/8/2019, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019 tại huyện Pác Nặm. Đoàn khảo sát do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Xem tiếp


Ngày 08/8/2019, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019 tại huyện Bạch Thông. Đoàn khảo sát do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Xem tiếp


Ngày 04/3/2019, tại huyện Chợ Mới, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh theo chương trình giám sát năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Xem tiếp


Tiếp tục chương trình khảo sát công tác quản lý và hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục, ngày 07/6/2018, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 08/6/2018, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục chương trình khảo sát công tác quản lý và hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 06/6/2018, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát về công tác quản lý và hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sáng 29/3/2018, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Viễn thông Bắc Kạn. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp


Chiều 29/3/2018, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp


Sáng 28/3/2018, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp

12
Sign In