Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Từ ngày 25 đến ngày 28/02/2020, Ban Văn hoá - Xã hội HĐNĐ tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế việc thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo tại một số trường mầm non của huyện Pác Nặm, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 44 KH-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND về việc khảo sát, thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX và một số kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 10. Đoàn Khảo sát do bà Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn khảo sát có các thành viên Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh cùng tham dự.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 01/10/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục; hiệu quả hoạt động sau sáp nhập của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh; ngày 31/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Trường Tiểu học và THCS Mỹ Thanh; Trường Mầm non Mỹ Thanh; Trường Tiểu học và THCS Hà Vị và UBND huyện Bạch Thông.

Xem tiếp


Ngày 01/11/2019, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục; hiệu quả hoạt động sau sáp nhập của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện tại Trường Tiểu học Thượng Giáo; Trường Tiểu học Bành Trạch; Mầm non Bành Trạch và UBND huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 07/8/2019, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019 tại huyện Pác Nặm. Đoàn khảo sát do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Xem tiếp


Ngày 08/8/2019, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019 tại huyện Bạch Thông. Đoàn khảo sát do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Xem tiếp


Ngày 04/3/2019, tại huyện Chợ Mới, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh theo chương trình giám sát năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Xem tiếp


Tiếp tục chương trình khảo sát công tác quản lý và hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục, ngày 07/6/2018, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 08/6/2018, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục chương trình khảo sát công tác quản lý và hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp

123
Sign In