Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 17/04/2019  )
Sáng 17/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp.

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

 

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết chuyên đề sau: Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017- 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/4/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 (Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); Nghị quyết thông qua việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013- 2020; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019; Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

 

         

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tinh thần đổi mới, sáng tạo tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của UBND và các Ban HĐND tỉnh; nội dung bám sát văn bản quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương; Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động lựa chọn vấn đề, tiến hành khảo sát thực tế để có thêm thông tin nên các báo cáo thẩm tra được đảm bảo chất lượng.

         

Trên cơ sở thảo luận tập trung, dân chủ xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, kỳ họp đã nhất trí thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quá trình thực hiện phải bám sát kế hoạch được giao.

         

Trong đó quan tâm một số nhiệm vụ: Tập trung chỉ đạo các địa phương trong sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng trừ sâu bệnh, phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Chủ động các phương án để ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai trong mưa bão. Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm năm 2019. Tích cực vận động nhân dân tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Kiểm soát chặt chẽ, chống thất thu ngân sách. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tấn công, trấn áp tội phạm…

         

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tin và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, sớm đưa nghị quyết của HĐND tỉnh vào thực tiễn cuộc sống.

Tác giả:  HN
Sign In