Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 10/12/2019  )
Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 12 với nhiều nội dung quan trọng được HĐND quyết nghị. Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 tiến hành bế mạc.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp


Theo đó, kỳ họp đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kì họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX. Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 2020. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm giai đoạn 2020- 2022…

         

Thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, kỳ họp đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nông Văn Lung, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và ông Văn Phúc Thụ, nguyên Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội, do nghỉ chế độ hưu trí. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

         

Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với các nhóm lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Tài chính.

         

Kỳ họp thông qua 16 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết chuyên đề, 8 nghị quyết thường kỳ.

         

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2019 đã đề ra. UBND tỉnh khẩn trương quyết định giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo thời gian theo luật định. Xây dựng chương trình, kế hoạch và có giải pháp cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; các cấp, các ngành cần quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020…

Tác giả:  HN
Sign In