Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ngân Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 tại xã Vân Tùng

( Cập nhật lúc: 10/11/2019  )
Sáng ngày 08/11/2019, tại Trụ sở UBND xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ngân Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019, HĐND tỉnh khóa IX với đại diện cử tri của xã Vân Tùng. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ngân Sơn tham dự buổi tiếp xúc cử tri có: Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đoàn Thị Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Bà Đồng Thị Vân Thoa, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ông Doanh Thiêm Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn.

 

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

 

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ngân Sơn, bà Đồng Thị Vân Thoa đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 13; dự kiến nội kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019; kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX.

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung như: Xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác quản lý đất đai; việc thực hiện chính sách hỗ trợ sau khi sáp nhập các thôn; việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện lãnh đạo huyên Ngân Sơn và xã Vân Tùng tiếp thu, làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Trao đổi với cử tri về nội dung các ý kiến kiến nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đồng thời tuyên truyềnthêm về các quy định của nhà nước liên quan đến vấn đề cử tri kiến nghị để cử tri nắm rõ./. 

Tác giả:  Phùng Mai

Tin bài mới:


Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 tại xã Quảng Khê, huyện Ba Bể(10/11/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông(10/11/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới(10/11/2019)

Kinh nghiệm về tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân(11/10/2019)

Kinh nghiệm của các Ban HĐND tỉnh về công tác thẩm tra sau ba năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh (04/10/2019)

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh (03/10/2019)

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp(19/09/2019)

HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu, ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020(06/09/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn(01/08/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 tại xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì(01/08/2019)

Sign In