Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 09/12/2019  )
Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 90, Luật Trẻ em năm 2016, tại kỳ họp thứ 14, UBND đã báo cáo HĐND tỉnh thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đây là kỳ họp đầu tiên, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về nội dung này.

 

 

Hiện nay tỉnh Bắc Kạn có tổng số 77.988 trẻ em (chiếm  24,84% dân số), trong đó nam: 41.522 em; nữ: 36.466 em. Trong thời gian qua, việc thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; có sự tham gia của các sở, ngành liên quan, tổ chức đoàn thể ở địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các địa phương thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác trẻ em, xây dựng hệ thống cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại các thôn, tổ dân phố. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách về trẻ em tại địa phương. Đồng thời, bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện công tác trẻ em. Do vậy, cơ bản các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo; các vấn đề về trẻ em được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác bảo vệ trẻ em có sự chuyển biến tích cực, hầu hết các địa phương đã quan tâm xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em 3 cấp độ (phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ). Chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được cải thiện ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ trẻ em tiếp cận với giáo dục mầm non 5 tuổi, trẻ em tiểu học và trung học phổ thông đi học đúng độ tuổi vẫn có xu hướng tăng. Cơ hội tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em cũng được cải thiện, đặc biệt là khu vực thành phố, các trung tâm huyện, lỵ.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được UBND tỉnh cũng nhận định việc thực hiện còn một số hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền về quyền trẻ em chưa được rộng khắp; chưa đa dạng và phong phú. Tình trạng mất cần bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao. Chất lượng giáo dục toàn diện tuy có nhiều chuyển biến song chưa vững chắc. Việc quy hoạch đất đai, dành kinh phí xây dựng sân chơi và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em chưa thực sự được quan tâm. Tình trạng xâm hại tình dục, bạo lực đối với trẻ em vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em còn hạn chế, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã…  

 

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá kết quả và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh như Báo cáo của UBND tỉnh. Đồng thời, Ban cũng chỉ rõ thêm một số hạn chế trong việc thực hiện như sau:  Công tác tuyên truyền, tập huấn tuy được nhiều cơ quan, tổ chức đoàn thể thực hiện nhưng chưa bao phủ hết các đối tượng cần tuyên truyền, tập huấn nhất là nhóm cha, mẹ, người chăm sóc trẻ. Nhận thức và kỹ năng của cha mẹ, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và của chính bản thân trẻ em về việc thực hiện các quyền trẻ em, vấn đề trẻ em chưa được đầy đủ. Vẫn còn tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ em nữ (từ năm 2018 đến tháng 06 năm 2019 xảy ra 13 vụ, chủ yếu từ 13 đến 16 tuổi). Tuy nhiên, số liệu này chưa phản ánh đầy đủ và chính xác vì thông tin thu thập chủ yếu dựa vào tin báo và những vụ việc có chứng cứ rõ ràng, còn những trường hợp không có tin báo hoặc gia đình cố tình che dấu thông tin thì chưa được thống kê, theo dõi. Kết quả thực hiện một số quyền của trẻ em theo các văn bản của UBND tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2019 đạt thấp, đến năm 2020 khó có khả năng đạt mục tiêu đề ra.

         

Theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội cũng đưa ra một số kiến nghị để thực hiện tốt quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh như sau: UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về quyền trẻ em trong năm 2020 theo các văn bản đã ban hành. Ban Chỉ đạo công tác trẻ em các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thành viên, kịp thời nắm thông tin các vấn đề về trẻ em từ cơ sở. HĐND các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm.

 

Báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh và Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với nội dung này được đại biểu thảo luận tại tổ vào sáng ngày 06/7/2019 cùng với việc thảo luận các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Tại phiên thảo luận tại Tổ, các vị đại biểu HĐND tỉnh đều nhất trí với những nhận định, đánh giá, kiến nghị của UBND tỉnh và Ban Văn hóa - Xã hội đối với công tác này./.

Tác giả:  Phùng Mai

Tin bài mới:


Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX (06/12/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ngân Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 tại xã Vân Tùng(10/11/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 tại xã Quảng Khê, huyện Ba Bể(10/11/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông(10/11/2019)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới(10/11/2019)

Kinh nghiệm về tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân(11/10/2019)

Kinh nghiệm của các Ban HĐND tỉnh về công tác thẩm tra sau ba năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh (04/10/2019)

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh (03/10/2019)

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp(19/09/2019)

HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu, ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020(06/09/2019)

Sign In