Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/07/2019  )
Chiều ngày 25/7/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 06 huyện thành phố Bắc Kạn đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

 

 

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

 

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 06 gồm: Bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; dự buổi tiếp xúc, có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cử tri phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri các nội dung sau: (1) Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. (2) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn. (3) Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX.

 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị, phản ánh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: Thủ tục vay vốn của các Hợp tác xã; tiến độ cấp giấy chưng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề an toàn giao thông; việc chuyển tuyến trong công tác khám, chữa bệnh; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Xuất Hóa.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn, lãnh đạo UBND phường Xuất Hóa đã tiếp thu, giải trình làm rõ các vấn đề cử tri kiến nghị. Đồng thời, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 06 huyện thành phố Bắc Kạn đã tiếp thu các ý kiến để tổng hợp, chuyển các ngành chức năng giải quyết và trả lời cử tri theo quy định./.

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In