Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 12 tại huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 25/07/2019  )
Sáng ngày 23/7, tại huyện Pác Nặm, các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri xã An Thắng sau Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa III.

 

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã An Thắng, huyện Pác Nặm

 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX; HĐND huyện báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa III và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8.

 

​​Cử tri xã An Thắng đã bày tỏ sự phấn khởi trước những thành công của kỳ họp và tin tưởng những quyết sách được thông qua tại kỳ họp sẽ tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã tập trung kiến nghị một số vấn đề như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kênh mương thủy lợi; công tác quản lý hệ thống đường giao thông; các chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới …

 

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND huyện và UBND xã đã trao đổi, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, chức năng xem xét, giải quyết. 

Tác giả:  Chu Thái
Sign In