Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 28/12/2018  )
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-HĐND ngày 14/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX. Sáng ngày 27/12/2018, các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 7 huyện Chợ Đồn đã tiếp xúc cử tri tại xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn. Tổ đại biểu gồm ông Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Hà Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Ma Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường. Dự hội nghị có lãnh đạo huyện Chợ Đồn, xã Yên Nhuận cùng các bậc cử tri.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo trước cử tri về: kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn; tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX; kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

 

         

Cử tri xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh 

 

Đã có 04 lượt cử tri phát biểu ý kiến với các vị đại biểu HĐND tỉnh về một số nội dung như: khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 484/HD-UBND ngày 12/11/2018 về thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND; hỗ trợ người dân về cây giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm chè hoa vàng; đề nghị tạo điều kiện để người dân được phép khai thác gỗ rừng…

         

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn đã trả lời, làm rõ một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện. Một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, trả lời cử tri bằng văn bản./.

Tác giả:  Huy Nhân
Sign In