Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 10/11/2019  )
Sáng 06/11/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 9 huyện Chợ Mới đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới.

 

Toàn cảnh hội nghị TXCT xã Mai Lạp

 

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 9 huyện Chợ Mới gồm: Ông Trần Trung Kiên, Bí thư huyện ủy Chợ Mới; bà Lê Thị Hương, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, Sở Tư pháp. Dự hội nghị, có ông Hà Văn Trường, Ủy  viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và đại diện cử tri các thôn bản của xã Mai Lạp.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 12 đến trước kỳ thường lệ tháng 12 năm 2019.

 

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri xã Mai Lạp đã kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh về một số vấn đề như: Đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Mai Lạp - Quang Thuận; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng Tát Đeng; sớm thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ dân tình nguyện hiến đất để xây dựng các công trình nông thôn mới; đề nghị cho các đối tượng là người có công trên địa bàn xã đủ điều kiện sức khỏe được đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công của tỉnh…

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương tiếp thu, giải trình, trả lời trực tiếp theo thẩm quyền. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và tổng hợp, chuyển các ngành chức năng giải quyết, trả lời cử tri theo quy định./. 

Tác giả:  Thu Trang
Sign In