Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn

( Cập nhật lúc: 19/06/2019  )
Sáng ngày 18/6/2019, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khó XIV và trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, với cử tri huyện Ngân Sơn. Theo đó, nhóm số 2 đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc với cử tri xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm tại trụ sở UBND xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn. Nhóm số 2 gồm có các đại biểu: Bà Chu Thị Huyền, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, Đoàn Thị Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và bà Đồng Thị Vân Thoa, Phó Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh. Cùng dự buổi tiếp xúc có ông Sầm Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Cử tri Hoàng Văn Thịnh, xã Hương Nê phát biểu ý kiến kiến nghị


Tại đây cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh thông tin: Kết quả kỳ họp thứ 11 và dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX; tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh và của huyện Ngân Sơn; kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Ngân Sơn và một số ý kiến kiến nghị của cử tri có nội dung liên quan khác từ sau kỳ họp thứ 10 đến trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

 

Hội nghị đã được nghe 08 lượt cử tri phát biểu với 16 ý kiến kiến nghị xung quanh những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc sắp xếp xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm thành một đơn vị hành chính mới; công tác quy hoạch và quản lý Chợ Lãng Ngâm tránh việc lấn chiếm lòng lề đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; quy trình thủ tục đối với việc cấp Huân chương chiến công biên giới; quá trình xây dựng nông thôn mới khó khăn về kinh phí; công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; bố trí vốn để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Bó Duống nối hai xã Hương Nê và Lãng Ngâm, xây dựng hệ thống thoát nước thải tại Trường Trung học cơ sở bán trú Lãng Ngâm…; thông tin đối với quân nhân từ trần do mắc bệnh; quy cách tiêu chuẩn đối với hố chôn lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi…

 

Các ý kiến kiến nghị đã được lãnh đạo UBND xã Lãng Ngâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi, cung cấp thêm thông tin để cử tri rõ. Bà Chu Thị Huyền, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện và đề nghị UBND xã Lãng Ngâm phối hợp tốt với UBND huyện trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

Tác giả:  Thu Sa
Sign In