Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thanh Mai sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 28/12/2018  )
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-HĐND ngày 14/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX. Sáng ngày 28/12/2018, các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 9 huyện Chợ Mới đã tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới. Tổ đại biểu gồm ông Dương Bằng Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lê Thị Hương, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Dự hội nghị có bà Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo huyện Chợ Mới, xã Thanh Mai cùng các bậc cử tri.

 

Quang cảnh hội nghị TXCT tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

 

Tại hội nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo trước cử tri về: kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn; tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX; kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

         

Đã có 10 lượt cử tri phát biểu ý kiến với các vị đại biểu HĐND tỉnh về một số nội dung như: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 484/HD-UBND ngày 12/11/2018 về thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND…

         

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp, UBND huyện Chợ Mới đã trả lời, làm rõ một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện. Một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, trả lời cử tri bằng văn bản./.

Tác giả:  Huy Nhân
Sign In