Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 24, 25/3, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nghị quyết tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Xem tiếp


Sáng ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (KCN Thanh Bình).

Xem tiếp


Ngày 13/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐND về Kết luận phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem tiếp


Chiều ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (KCN Thanh Bình).

Xem tiếp


Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đã khắc phục được những bất cập, hạn chế trong việc ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND nói chung và HĐND cấp tỉnh nói riêng. Ngày 14 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Sau gần 04 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng thẩm quyền, cơ bản kịp thời thể chế hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Xem tiếp


Ngày 10/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chủ trì phiên giải trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự Phiên giải trình có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí là Trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh, thành viên ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Từ ngày 25 đến ngày 28/02/2020, Ban Văn hoá - Xã hội HĐNĐ tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế việc thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo tại một số trường mầm non của huyện Pác Nặm, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 để bàn thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự họp có các đồng chíthường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạoUBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 21/02/2020, trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In