Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn TXCT chuyên đề trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

( Cập nhật lúc: 18/05/2020  )
Chiều 14/5/2020, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn gồm các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở Tư pháp; Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã TXCT chuyên đề góp ý dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án với đại diện cử tri ngành Tòa án công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh, cử tri đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý và kết nối trực tuyến với 08 điểm cầu Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu


Tại buổi TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến góp ý của cử tri về các nội dung trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Dự thảo luật Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm 4 chương, 39 Điều quy định về phạm vi, nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên và các bên tham gia hòa giải, đối thoại. Dự kiến dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 tới đây.

 

Các ý kiến cơ bản đều nhất trí với nội dung và mục tiêu ban hành dự thảo Luật nhằm giúp giảm tải số lượng công việc hiện nay của các Tòa án phải xem xét, giải quyết. Trong quá trình thảo luận, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến về các nội dung liên quan đến Hòa giải viên như tiêu chuẩn bổ nhiệm Hòa giải viên, quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên, quan hệ giữa Tòa án và Hòa giải viên, phạm vi hoạt động của Hòa giải viên. Đề nghị bổ sung quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của Hòa giải viên trong trường hợp không nhất trí việc bổ nhiệm, miễn nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đề nghị bổ sung quyền của Hòa giải viên được hỗ trợ trong việc thu thập, tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết) để đảm bảo dễ dàng hơn trong hoạt động hòa giải, đối thoại và tăng tính hiệu quả trong hoạt động.

 

Ngoài ra, đối với các nội dung khác liên quan đến trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định Hòa giải viên; những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại; thời hạn hòa giải, đối thoại; thủ tục ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành... cũng được các đại biểu tham gia thảo luận và cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể.

 

Các ý kiến của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và tổng hợp, nghiên cứu, lựa chọn nội dung tham gia phát biểu thảo luận đối với dự thảo Luật này tại kỳ họp thứ 9 tới./.

Tác giả:  Triệu Tuyên, Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In