Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu, ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020

( Cập nhật lúc: 06/09/2019  )
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)
Vừa qua, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã quyết nghị nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu; ghép cụm dân cư và thay đổi tên Tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020 tỉnh Bắc Kạn.

 

Trước khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Bắc Kạn có 122 đơn vị hành chính cấp xã, 1.421 thôn trên diện tích là 4.859km2 với 327.882 người. Trong điều kiện tự nhiên, địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư sống không tập trung, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với nét văn hóa đặc thù riêng nên khi thành lập các đơn vị hành chính cấp xã nhiều xã chưa đạt về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cùng với sự vào cuộc, quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Đề án với nội dung sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã và 08 xã liên quan để thành lập mới 16 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 06 huyện. Như vậy, sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Bắc Kạn có tổng số 108 xã, phường, thị trấn, giảm 14 xã so với trước khi thực hiện sắp xếp.

         

HĐND tỉnh Bắc Kạn cũng đã thông qua nghị quyết việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020, theo đó thực hiện sáp nhập 212 thôn, tổ dân phố, tiểu khu để thành lập 101 thôn, tổ dân phố, tiểu khu mới. Hiện nay, sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020, tỉnh Bắc Kạn còn 1.310 thôn, tổ dân phố, tiểu khu, tổ nhân dân, giảm 111 thôn so với trước khi thực hiện sáp nhập.

         

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố tiểu khu, ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 bước đầu sẽ tác động tới nhiều cán bộ ở cấp cơ sở, đời sống của nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nên trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các Nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, để các đơn vị hành chính mới dần đi vào hoạt động ổn định, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

 

HN
Sign In