Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định của Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế.

 

Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viên đa khoa tỉnh đang thăm khám bệnh nhân

 

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; người bệnh chưa tham gia Bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Nghị quyết quy định cụ thể các danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc Quỹ BHYT thanh toán gồm có: Giá 09 dịch vụ khám chữa bệnh, giá 11 dịch vụ ngày giường bệnh, giá 1935 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện khác nhau.

 

Mức giá dịch vụ điều chỉnh quy định tại Nghị quyết này bằng mức giá tối đa của Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, đồng thời bằng với mức giá được quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

         

Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh lần này nhằm đảm bảo thống nhất một giá dịch vụ chung cho tất cả các đối tượng, tạo sự bình đẳng về giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người không có thẻ BHYT và người có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám bệnh, chữa bệnh thống nhất một danh mục, một giá, thúc đẩy các cơ sở y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới, thực hiện hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

     

 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2020./.

 

Tác giả:  Thu Trang, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Tin bài mới:


HĐND tỉnh thông qua nghị quyết bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18 /7/2017 của HĐND tỉnh (27/07/2020)

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh(27/07/2020)

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương (27/07/2020)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 14 huyện Pác Nặm tiếp xúc cử tri xã Công Bằng(27/07/2020)

Sửa đổi chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới(27/07/2020)

Quy định mới về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ(27/07/2020)

Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn(27/07/2020)

Phối hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện(27/07/2020)

Nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh(20/07/2020)

Cần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đầu nguồn nước(20/07/2020)

Sign In