Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

( Cập nhật lúc: 29/07/2019  )
Ảnh minh họa (Internet)
Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định của Thông tư 37/2018/TT-BYT.

 

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; người bệnh chưa tham gia Bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Với việc ban hành Nghị quyết này của HĐND tỉnh, Bắc Kạn sẽ thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT theo lộ trình của Bộ Y tế quy định. Nghị quyết quy định cụ thể các danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh không được BHYT thanh toán gồm có giá 09 dịch vụ khám chữa bệnh, giá 11 dịch vụ ngày giường, giá 1937 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện khác nhau.
Mức giá dịch vụ điều chỉnh quy định tại Nghị quyết này bằng mức giá tối đa của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế, đồng thời bằng với mức giá quy định tại Thông tư số 39/2019/TT- BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

 

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 86% dân số đã tham gia BHYT, còn 4% dân số chưa tham gia BHYT thuộc các đối tượng có thu nhập khá trở lên và đang sinh sống tại vùng I, II theo Quyết định số 582/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh lần này nhằm đảm bảo thống nhất một giá dịch vụ chung cho tất cả các đối tượng, tạo sự bình đẳng về giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh không có thẻ BHYT và người có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và là động lực để khuyến khích người dân chủ động tham gia BHYT, từ đó sớm tiến tới và hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020.

 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2019, độc giả quan tâm có thể nghiên cứu thêm nghị quyết Tại đây./.

Thu Trang
Sign In