Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh

( Cập nhật lúc: 10/12/2018  )
Chiều 09/12/2018, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với đồng chí Nông Văn Chí, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Đại biểu HĐND tỉnh bổ phiếu miễn nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh

 

Tại phiên họp, với 100% phiếu tán thành, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nông Văn Chí; chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm do nghỉ chế độ hưu trí.

 

          Theo chương trình kỳ họp, ngày 10/12, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với đồng chí Cù Ngọc Cương do yêu cầu công tác; bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh.

Tác giả:  Huy Nhân
Sign In