Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

( Cập nhật lúc: 10/10/2017  )
Thực hiện Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế từ năm 2014 đến năm 2016; sáng ngày 06/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Phương Thị Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

 

Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của Sở, các thành viên Đoàn giám sát đã cùng trao đổi, làm rõ về những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

Theo đó, trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp huyện thực hiện công tác rà soát biên chế, quy mô trường lớp học sinh, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, đánh giá, bố trí lại hệ thống trường, lớp học, tiến hành sáp nhập một số trường bậc Mầm non, Tiểu học và THCS có đủ điều kiện. Công tác quản lý và sử dụng biên chế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của tỉnh; toàn tỉnh hiện có 7702 biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Công tác tuyển dụng biên chế được tổ chức công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục Luật định, năm 2014 toàn ngành giáo dục tuyển dụng được 44 biên chế, từ năm 2015 đến nay không tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức. Chất lượng công chức, viên chức được nâng lên, đến nay 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo trở lên, kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đều đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên…

 

Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng biên chế lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn có những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc như: Vẫn còn tình trạng thừa, thiếu về cơ cấu giáo viên ở các bậc học; việc bố trí sắp xếp giáo viên dôi dư sau khi sáp nhập các trường, lớp còn lúng túng; chất lượng giáo viên chưa được đồng đều, qua khảo sát đánh giá năng lực chuyên môn hàng năm vẫn còn trường hợp giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị sự phối hợp còn thiếu tính chặt chẽ trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại các trường hoặc trong việc điều động, biệt phái viên chức chuyên môn. Bên cạnh đó, việc giao chỉ tiêu biên chế hàng năm của cơ quan có thẩm quyền còn chậm, biên chế công chức và giáo viên hiện nay còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là đối với giáo viên bậc Mầm non; một số quy định của pháp luật về đánh giá viên chức còn chồng chéo, bất cập….

 

Kết luận buổi làm việc với các đơn vị, đồng chí Phương Thị Thanh đã đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo trong những năm qua và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ - UBND cấp huyện trong quản lý, sử dụng biên chế lĩnh vực giáo dục và đào tạo; rà soát tổng thể biên chế viên chức trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch tuyển dụng hợp lý, phù hợp với số lượng và cơ cấu giáo viên; thực hiện việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp, đánh giá giáo viên theo quy định của pháp luật; hàng năm tiếp tục tổ chức sát hạch đối với giáo viên để có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định mức về biên chế, định mức giảng dạy đối với giáo viên để có sự điều chỉnh phù hợp…

 

Sau giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát tiếp tục giám sát tại một số cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo và UBND các huyện: Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn./.

Tác giả:  Văn Thiện
Sign In