Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát tại Sở Y tế

( Cập nhật lúc: 10/10/2017  )
Thực hiện Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế từ năm 2014 đến năm 2016; chiều ngày 06/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại Sở Y tế. Đồng chí Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

 

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các thành viên Đoàn giám sát đã cùng trao đổi, làm rõ về những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế.

 

Hiện nay, Sở Y tế có 03 đơn vị quản lý nhà nước giúp việc cho Sở, 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 122 Trạm Y tế cấp xã. Tổng biên chế của ngành y tế đến nay là 1804 biên chế. Hàng năm, căn cứ số giao biên chế của UBND tỉnh, Sở Y tế đã giao biên chế cho các đơn vị trực thuộc theo vị trí việc làm và cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Việc tuyển dụng biên chế ngành y tế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, từ năm 2014 đến năm 2016 đã tuyển dụng được 130 biên chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên. Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 – 2021, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh sáp nhập 05 Trung tâm trực thuộc Sở thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh…

 

Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng biên chế lĩnh vực y tế còn những khó khăn, bất cập như: Biên chế sự nghiệp bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa được giao (cần giao bổ sung 375 biên chế), ngành y tế còn 130 chỉ tiêu biên chế nhưng hiện nay chỉ được tuyển 40 chỉ tiêu bác sỹ, trong khi còn 100 bác sỹ được tỉnh cử đi đào tạo theo địa chỉ đã tốt nghiệp nhưng chưa được tuyển dụng…

 

Kết luận buổi làm việc với các đơn vị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của ngành y tếtrong những năm qua và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu quả và theo quy định của pháp luật; có lộ trình thực hiện tự chủ đối với các đơn vị có thu; tổ chức tuyển dụng 40 chỉ tiêu bác sỹ theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp...

 

Sau giám sát tại Sở Y tế, Đoàn giám sát tiếp tục giám sát tại một số trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và UBND các huyện: Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới./.

Tác giả:  Nguyễn Văn Thiện
Sign In