Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX: Đại biểu thảo luận tại tổ

( Cập nhật lúc: 17/07/2019  )
Chiều 16/7, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình dự thảo các nghị quyết và tiến hành thảo luận tại tổ.

 

Sau khi nghe các dự thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, chủ tọa kỳ họp đã tiến hành chia tổ thảo luận.

         

Thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đa số các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo đã được trình.

 

 

Đại biểu huyện Chợ Đồn phát biểu thảo luận (ảnh: baobackan.org.vn)

 

Đối với Báo cáo về việc xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy. Đại biểu đề nghị cho biết tại sao dự án không có ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQVN, chưa xin ý kiến người dân; cung cấp số liệu về nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn; xin ý kiến các hội, đoàn thể, người dân về đầu tư dự án Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy; khi triển khai dự án đề nghị không thực hiên san ủi mặt bằng, giữ nguyên hiện trạng của đất. Đồng thời, làm rõ thêm việc giao đất, cho thuê đất theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

 

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đại biểu đề nghị làm rõ ”địa bàn khó khăn” tại điểm a, Điều 8, Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết) là những địa bàn nào; cần quy định cụ thể địa bàn khó khăn để tránh vướng mắc khi tổ chức thực hiện nghị quyết; thống nhất đơn vị tính tại khoản 2, Điều 10 (200 triệu/2 tỷ); Việc quy định hỗ trợ 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm (tại thành phố Bắc Kạn và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể) tại khoản 2, Điều 11 là không phù hợp. Nếu đặt ở địa phương khác mà hiệu quả kinh tế cao hơn có được hỗ trợ không; Có ý kiến cho rằng UBND tỉnh chưa tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 04, nay lại lồng ghép Nghị định số 98 như vậy có đảm bảo phù hợp không; xem xét bổ sung hỗ trợ 50% tiền cho các doanh nghiệp, HTX thuê mặt bằng giới thiệu sản phẩm.

       

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn. Đại biểu đề nghị quy định mức một mức chung cho cả 3 cấp đối với chi mời cơm tiếp khách trong nước (Khoản 2, Điều 7); bỏ từ mời cơm tại Khoản 2, Điều 2; nhiều từ trùng lắp trong dự thảo Nghị quyết như ”mời cơm”, ”ăn”.

 

Đối với Tờ trình dự thảo Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Có đại biểu cho rằng để khuyến khích cai nghiện tự nguyện không nên quy định hỗ trợ 01 lần cai nghiện tự nguyện; không quy định để được hưởng hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện phải có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ cai nghiện tự nguyện, hỗ trợ 100% đối với gia đình không thuộc hộ nghèo nhưng có 02 người nghiện trở lên tham gia cai nghiện tự nguyện.

 

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2019. Đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ thu hồi 60.000m2 đất rừng phòng hộ tại xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn (số thứ tự 17, Biểu 2); sửa đổi biểu phụ lục số 01 về địa điểm thực hiện dự án “Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV”. Dự thảo nghị quyết ghi địa điểm thực hiện tại Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tuy nhiên dự án này thuộc phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.

 

Theo chương trình kỳ họp, sáng 17/7, đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung trình tại kỳ họp./.

Tác giả:  HN
Sign In