Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiều kết quả quan trọng đạt được sau kỳ họp thứ 16

( Cập nhật lúc: 28/07/2020  )
Trong 02 ngày 16 và 17/7 vừa qua, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Bắc Kạn (TTT) có cuộc phỏng vấn với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về kết quả nổi bật mà kỳ họp thứ 16 đã đạt được.

 

Bà Hoàng Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


TTT: Thưa bà, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, xin bà cho biết những kết quả nổi bật mà kỳ họp đã đạt được?

 

Bà Hoàng Thu Trang: Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Một số kết quả nội bật tại kỳ họp như sau:

 

Một là, kỳ họp đã thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị liên quan theo luật định. Xác định năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, do đó với trách nhiệm của mình, tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở đó đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu của địa phương nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ổn định sau dịch bệnh, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

 

Hai là, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 24 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa các quy định, chính sách mới do Trung ương ban hành và chủ trương, chính sách đặc thù của tỉnh; 04 nghị quyết thường kỳ và 03 nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

 

Ba là, tại kỳ họp này đại biểu HĐND thực hiện quyền chất vấn bằng văn bản gửi nội dung chất vấn đến Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành liên quan về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Việc thực hiện hình thức chất vấn này bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay khi các cấp, các ngành đang tập trung thúc đẩy sản xuất, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do tác động của dịch bệnh. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi các nội dung chất vấn đến Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan để trả lời theo quy định.

 

Qua hoạt động giám sát chuyên đề về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HĐND cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

 

Bốn là, kỳ họp đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, đó là: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Việc tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền được tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

TTT: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật đã đạt được tại kỳ họp lần này? 17 nghị quyết chuyên đề đã được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh?

 

Bà Hoàng Thu Trang: Có thể nói, tiếp theo sự thành công của kỳ họp thứ 15 vào tháng 5 vừa qua, kết quả kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc vừa tập trung triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh vừa duy trì, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND năm 2020. Đối với những nội dung trình tại kỳ họp lần này có tác động lớn, liên quan đến nhiều đối tượng đã được lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề của đại biểu HĐND tỉnh và được Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phản biện. Các ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ý kiến của cử tri được xem xét tiếp thu, thể hiện trong dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp này. Do đó, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Qua tổng hợp phiếu xin ý kiến tại kỳ họp, có 100% đại biểu đánh giá tốt về kết quả kỳ họp.

 

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh nghị quyết theo đúng luật định. Trong 17 nghị quyết chuyên đề đã được HĐND thông qua tại kỳ họp này có nhiều nghị quyết quan trọng có tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh của tỉnh trong thời gian tiếp theo, có thể kể đến một số nghị quyết như:

 

- Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu và khoán kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu. Việc ban hành nghị quyết bảo đảm số lượng người phù hợp với yêu cầu công việc tại cấp xã, đúng theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

 

- Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh lần này nhằm đảm bảo thống nhất một giá dịch vụ chung cho tất cả các đối tượng, tạo sự bình đẳng về giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người không có thẻ BHYT và người có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám bệnh, chữa bệnh khi thống nhất một danh mục, một giá góp phần thúc đẩy các cơ sở y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

 

- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020. Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, đã xác định được một số dự án không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao, bên cạnh đó, phát sinh thêm một số công trình, dự án cần bố trí kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng. Do đó cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao.

 

- Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh. Chính sách được ban hành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm cuộc sống cho người dân nhất là trong tình hình hiện nay trước khó khăn do dịch Covid-19.

 

TTT: Thưa bà, để các nghị quyết kỳ họp vừa ban hành đi vào cuộc sống một cách sớm nhất và đạt hiệu quả cao nhất thì các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu gì?

 

Bà Hoàng Thu Trang: Để phát huy hiệu quả các nghị quyết do HĐND vừa ban hành, theo tôi các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

 

Thứ nhất, đối với HĐND: Thông qua việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, đại biểu HĐND phổ biến, tuyên truyền, giải thích Nghị quyết của HĐND, trong đó, cần chú trọng thông tin, tuyên truyền đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, nhất là các Nghị quyết liên quan trực tiếp đến người dân. Đồng thời, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời phản ánh với HĐND, tham gia với UBND tỉnh để có những giải pháp nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách tốt nhất.

 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND: Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Thứ hai, đối với UBND tỉnh: Tập trung cụ thể hoá, hướng dẫn và triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các Nghị quyết của HĐND tỉnh; chú trọng làm tốt việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả.

 

Thứ ba, đối với Ủy ban MTTQVN: Phát huy vai trò của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được kỳ họp thông qua.

 

Xin cảm ơn bà./.

Tác giả:  Phùng Mai, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Tin bài mới:


Quy định mới về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ(27/07/2020)

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế(27/07/2020)

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18 /7/2017 của HĐND tỉnh (27/07/2020)

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh(27/07/2020)

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương (27/07/2020)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 14 huyện Pác Nặm tiếp xúc cử tri xã Công Bằng(27/07/2020)

Sửa đổi chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới(27/07/2020)

Quy định mới về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ(27/07/2020)

Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn(27/07/2020)

Phối hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện(27/07/2020)

Sign In