Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2019

( Cập nhật lúc: 07/06/2019  )
Sáng 07/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6 để nghe UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX; đánh giá kết quả hoạt động tháng 5; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Quang cảnh phiên họp

 

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì phiên họp. 

         

Về tiến độ các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, tổng số nội dung trình tại kỳ họp lần này gồm 17 nội dung, trong đó có 06 dự thảo nghị quyết (04 nghị quyết quy phạm pháp luật, 02 nghị quyết thường), 01 tờ trình về công tác cán bộ và 10 báo cáo. Về cơ bản, các nội dung trình dự kiến đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, đối với Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn dưới 50% cả 02 tiêu chí dân số và diện tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, do chưa đủ điều kiện để trình tại kỳ họp thứ 12 nên UBND tỉnh xin phép lùi thời gian trình sang kỳ họp sau.

         

Đối với báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, các đại biểu dự họp thống nhất trình và ban hành nghị quyết tại kỳ họp HĐND để làm cơ sở cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện.

         

Thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020, các đại biểu thống nhất lựa chọn 03 nội dung giám sát để các vị đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn, cụ thể: giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và một nội dung giám sát liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

         

Đối với kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; dự thảo Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát việc sử dụng đất công ở một số đơn vị, địa phương và một số công trình trên địa bàn tỉnh; dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2015 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu tham dự phiên họp cơ bản nhất trí như dự thảo báo cáo và tờ trình.

           

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thống nhất với các ý kiến đại biểu dự phiên họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng./.

Tác giả:  HN
Sign In