Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên thảo luận tại tổ đầu tiên của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 10/12/2018  )
Theo chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, trong chiều ngày 09/12/2018, các đại biểu HĐND tỉnh chia thành 04 tổ thảo luận tiến hành thảo luận tổ dưới sự điều hành của các Tổ trưởng.

 

Ông Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình về tờ trình biên chế 2019

 

Tại đây, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến vào 05 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Cơ bản các đại biểu nhất trí với báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đặc biệt là tờ trình quy định định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2018; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019, xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2019-2021. Bên cạnh đó, còn có một số đại biểu có ý kiến vào các vấn đề cụ thể sau:

 

Đối với tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2019: Đại biểu băn khoăn về biên chế của đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc bên khối Đảng, đoàn thể hay bên chính quyền; đại biểu cũng đề nghị xem xét việc cắt giảm biên chế phải trên cơ sở đề án vị trí việc làm của từng đơn vị.

 

Đối với tờ trình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu có ý kiến xem xét việc đổi tên thành Văn phòng chính quyền địa phương và đề nghị rà soát, bổ sung vị trí việc làm của từng bộ phận cho đầy đủ.

 

Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ các nội dung mà đại biểu có ý kiến

 

Tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 nhận được nhièu sự quan tâm của các đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân chính của 04 chỉ tiêu không đạt trong năm 2018 để có hướng khắc phục chỉ đạo trong thời gian tới; thống nhất số liệu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2018 của tỉnh và số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê; đại biểu cũng băn khoăn về tình trạng người dân không tin tưởng khám chữa bệnh tại tỉnh nhà một phần do trình độ bác sĩ, một phần do tình trạng nhũng nhiễu...; đại biểu cũng cho rằng chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 tăng 5 bậc so với năm 2018 là cao, đại biểu đề nghị chỉ nên tăng 3 bậc đồng thời nên đánh giá chỉ tiêu cải cách hành chính theo bộ chỉ số hoặc số điểm để đảm bảo tính hiệu quả; đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh cho biết giải pháp về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải pháp cụ thể đối với từng giai đoạn, quá trình nhằm đẩy nhanh tiến độ...

 

Tập trung thảo luận tại Hội trường, các ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh đã được lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, làm rõ.

 

Phiên thảo luận đầu tiên của kỳ họp diễn ra tương đối hiệu quả, chất lượng, nhiều ý kiến xác đáng được tiếp thu trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

Tác giả:  Thu Sa
Sign In