Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên thảo luận tại tổ, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 16/04/2019  )
Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá IX, chiều ngày 16/4/2019 các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ. Sau 1/2 ngày thảo luận đã có nhiều lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

 Đại biểu Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh góp ý cho dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều Quy định chính sách

hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017


Thảo luận về nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở thực hiện hỗ trợ chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản nông sản Công suất sấy nông sản, lâm sản phải đạt tối thiểu 20 tấn sản phẩm/ngày, vì trên thực tế trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp nào đạt công suất đó; xem xét tại điểm a, khoản 2.1, mục 2 tại Tờ trình của UBND tỉnh (thời gian hỗ trợ lãi xuất đối với từng khoản vay tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại tối đa là 8 năm) để đảm bảo phù hợp, vì theo quy định lãi suất ngân hàng phải chuyển hàng tháng; đối với hỗ trợ đầu tư trồng rau củ quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ đề nghị bổ sung thêm hỗ trợ đầu tư rau củ quả theo hướng nông nghiệp sạch; làm rõ cơ sở quy định điều kiện hỗ trợ tại chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm…

         

Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh, đại biểu đề nghị làm rõ đối với các cơ sở miến dong đã được đầu tư trước khi nghị quyết này có hiệu lực có được hưởng chính sách hay không; đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 của Dự thảo nghị quyết như sau: “Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở sản xuất miến dong được xây dựng mới hoặc nâng công xuất chế biến” để đảm bảo nghị quyết sau khi ban hành sẽ thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện; về hỗ trợ lãi suất: Thực tế hiện nay các HTX rất ít được vay vốn, đề nghị xem xét có thể chuyển hướng hỗ trợ bằng hình thức đưa vào quỹ của liên minh HTX để qua đó hỗ trợ cho các HTX, thuận lợi cho các HTX tiếp cận được với nguồn vốn hỗ trợ…

         

Đối với dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Đại biểu đề nghị đối với khoản 56,5 tỷ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi cấp tỉnh  năm 2018 chuyển sang năm 2019 không nhất thiết đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, báo cáo tổng hợp lại tất cả các nguồn trước mà UBND chưa báo cáo để sử dụng vào các nội dung khác; theo đề xuất của Ban Kinh tế - Ngân sách, đối với một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa kênh truyền hình, cơ sở dữ liệu dùng nguồn vốn chi thường xuyên là chưa thực sự đúng vì dự án ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh đã bố trí vốn, việc đầu tư dự án số hóa kênh truyền hình phải dùng nguồn vốn đầu tư.

         

Đối với dự thảo nghị quyết về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thácvà sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020. Đại biểu đề nghị làm rõ lý do chênh lệch về diện tích tại một số điểm mỏ giữa Tờ trình và Báo cáo giải trình của UBND tỉnh; Mỏ Bó Liều, Nam Cường, Đồng Lạc người dân lo lắng về nguồn nước sinh hoạt của 7 thôn, đại biểu đề nghị quyết liệt chỉ đạo kiểm tra đối với việc thăm dò, khai thác, xem xét kỹ báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời doanh nghiệp phải cam kết về việc thực hiện đúng giấy phép và có phương án hỗ trợ người dân nếu bị ảnh hưởng…

 

         

Đại biểu  Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh góp ý cho dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Đối với dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đại biểu đề nghị cần có giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên chế sự nghiệp như: đề nghị sửa Luật Viên chức giao quyền tự chủ cho đơn vị sử dụng lao động; cần đánh giá tổng thể biên chế toàn tỉnh tùy vào đặc thù không áp dụng chung; một số cơ quan sử dụng biên chế chưa sát với vị trí việc làm; cần tăng cường giám sát đối với việc quản lý sử dụng biên chế, đặc biệt việc tuyển dụng viên chức, từ viên chức lên công chức…

 

Đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đại biểu đề nghị làm rõ đối với những ngành có quy định mức chi đặc thù ngành dọc thì có thực hiện theo nghị quyết tỉnh không, nhất là mức chi của ngành dọc thấp hơn mức chi của tỉnh thì áp dụng như thế nào.

         

Đối với dự thảo nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đại biểu đề nghị nâng mức tặng quà cho người cao tuổi thọ 100 tuổi lên 1.200.000 đồng/cụ trong đó bao gồm: 200.000 đồng hiện vật và 1.000.000 đồng tiền mặt; nêu cụ thể việc tặng quà cho người cao tuổi trên 100 tuổi là tặng hàng năm.

         

Đối với các dự thảo nghị quyết khác, đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

         

Theo chương trình kỳ họp, sáng ngày 17/4/2019, đại biểu HĐND tỉnh làm việc tại hội trường, thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tác giả:  HN
Sign In