Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại huyện Bạch Thông

( Cập nhật lúc: 24/10/2019  )
Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-HĐND ngày 06/9/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với UBND xã Tân Tiến, UBND xã Hà Vị, huyện Bạch Thông.

 

Đoàn giám sát làm việc tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã nghe báo cáo việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay của UBND xã Tân Tiến và UBND xã Hà Vị đối với 02 nội dung sau: Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 06/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng.

 

Qua trao đổi tại buổi giám sát cho thấy đa số các kiến nghị của đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện chính sách phát triển rừng được UBND các xã Tân Tiến, Hà Vị triển khai thực hiện tốt. Hằng năm, các xã đều ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; quan tâm công tác tuyên truyền; sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; quan tâm công tác khuyến khích xã hội hóa đầu tư hệ thống đường lâm nghiệp trên địa bàn… Tuy nhiên còn một số khó khăn như: Việc giao chỉ tiêu trồng rừng của cấp trên chưa sát với thực tế; việc cấp giống cây trồng còn chậm so với thời vụ trồng rừng; công tác tự kiểm tra các nội dung thực hiện cải cách hành chính chưa thường xuyên.

 

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND các xã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; chú trọng phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao, xem xét có kế hoạch thay thế diện tích cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao./.

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In