Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 24/10/2019  )
Chiều ngày 18/10/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay tại UBND xã Yên Hân, UBND xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới.

 

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

 

Trong thời gian qua, UBND xã Yên Hân, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới đã quan tâm thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 06/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng. Hằng năm, các xã đều ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tham gia đầy đủ các buổi sơ kết, tổng kết, tập huấn về công tác cải cách hành chính do cấp trên tổ chức. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

 

Tuy nhiên còn một số khó khăn như: Chưa bố trí được kinh phí để thực hiện Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc giao chỉ tiêu trồng rừng của cấp trên chưa sát với thực tế; còn có vi phạm pháp luật về chặt, phá rừng…

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND các xã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020";  quan tâm bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng./.

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In