Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng tháng 9/2019

( Cập nhật lúc: 20/09/2019  )
Ngày 13/9/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng tháng 9/2019 để đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX; chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

 Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành: Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh;Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

 

Phiên họp do ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

 

Về đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua tổng hợp phiếu xin ý kiến tại kỳ họp, có 81,17% đại biểu đánh giá tốt; 18,83% đại biểu đánh giá khá về kỳ họp. Đa số các đại biểu đều nhất trí với dự thảo báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh trình bày. Đồng thời, nhấn mạnh các cơ quan chủ trì soạn thảo hồ sơ dự thảo nghị quyết cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các nội dung trình kỳ họp; đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trong việc thảo luận các nội dung liên quan đến địa phương nơi đại biểu ứng cử.

 

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đình Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khoá IX. Phiên họp cũng đã nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan báo cáo thêm về tiến độ xây dựng nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách và các nội dung có liên quan khác. Dự kiến kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX sẽ được tổ chức trong 03 ngày (trước ngày 10/12/2019); ngoài các nội dung thường kỳ, kỳ họp sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền.

 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền như: Đánh giá kết quả hoạt động tháng 8; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Nội dung Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức tại huyện Chợ Mới. Công tác chuẩn bị Lễ gặp mặt các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh từ năm 1997 đến nay nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bắc Kạn tổ chức bầu cử HĐND tỉnh...

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 đảm bảo theo đúng quy trình luật định và phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết; các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo thẩm tra đúng quy định, đảm bảo chất lượng; Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch và hiệu quả./.

 

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In