Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh một năm nhìn lại

( Cập nhật lúc: 10/01/2020  )
Năm 2019, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của HĐND tỉnh Bắc Kạn, có nhiều tin, bài phản ánh hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, hoạt động của HĐND các huyện, thành phố, là cầu nối giữa cơ quan quyền lực nhà nước với cử tri.

 

Năm 2019, HĐND tỉnh tổ chức 04 kỳ họp (kỳ họp thứ 11, kỳ họp thứ 12, kỳ họp thứ 13 kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 14). Các hồ sơ dự thảo nghị quyết, báo cáo của UBND, HĐND và các tài liệu có liên quan phục vụ kỳ họp đã được đã được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Trang TTĐT. Đồng thời, thực hiện lập banner, đăng tải tài liệu phục vụ các hội nghị giao ban, tập huấn do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức lên trang TTĐT để đại biểu thuận lợi trọng việc tra cứu như: Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ năm tại huyện Ba Bể và lần thứ sáu tại huyện Chợ Mới; Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, thành phố; Thường trực HĐND cấp xã tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021; Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp xã tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch và tài liệu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh...

 

Giao diện của Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh

 

Cập nhật đầy đủ kế hoạch giám sát, khảo sát, các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh…

 

Hàng tháng, đăng tải biểu tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh; chuyên mục Tiếng nói người đại biểu nhân dân hoạt động ổn định, đều đặn. Số lượng bạn đọc truy cập Trang TTĐT tính đến ngày 31/12/2019 là trên 490.000 lượt, tăng 316.000 lượt truy cập so với tháng 12/2018.

 

Năm 2019, số lượng tin, bài, cập nhật trên Trang TTĐT là 465 lượt tin, bài tăng 149 lượt so với năm 2018 (năm 2018 có 316 lượt tin, bài) với các nội dung phản ánh chủ yếu về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh,  HĐND tỉnh, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; phản ánh về các hoạt động của HĐND các huyện, thành phố, một số xã, phường…Tính đến ngày 31/12/2019, cộng tác viên các huyện, xã đã có 140 tin, bài được duyệt đăng (chiếm 32% tổng số tin, bài được đăng tải).

 

Bộ phận thư ký cơ bản quản trị tốt về mặt kỹ thuật, cập nhật kịp thời thông tin được duyệt. Công tác đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin thường xuyên được bộ phận thư ký thực hiện tốt. Cơ sở dữ liệu đăng tải được kiểm duyệt chặt chẽ, không đăng tải các văn bản mật, không để xảy ra trường hợp làm lộ, lọt bí mật Nhà nước hoặc có sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

 

Nhìn chung, trong năm 2019, Trang TTĐT tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của HĐND tỉnh Bắc Kạn, chất lượng tin, bài, hình ảnh ngày càng được nâng lên, tương đối đa dạng, phong phú. Về cơ bản, nội dung tin, bài, hình ảnh được đăng tải đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu của độc giả. Trang TTĐT cũng nhận được sự quan tâm, đầu tư thêm một số trang thiết bị như máy tính xách tay, máy ảnh chuyên nghiệp…các thành viên Ban Biên tập đã tích cực tham gia hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Biên tập. Bộ phận thư ký thực hiện tổng hợp tin, bài theo từng quý và chi trả kịp thời, đúng định mức cho các tác giả có tin, bài, hình ảnh đăng lên Trang TTĐT theo quy định. Cộng tác viên đã tích cực tham gia viết tin, bài phản ánh về hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

 

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động Trang TTĐT tỉnh còn có hạn chế như: Một số thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh chưa đảm bảo tính thời sự, kịp thời, chất lượng tin, bài còn hạn chế, chưa chuyên sâu, chủ yếu là tin hoạt động, các bài viết, phân tích còn ít. Một số tin, bài có chất lượng hình ảnh chưa cao nên chưa được duyệt đăng.

 

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng tin, bài, hình ảnh, dữ liệu trên Trang TTĐT, đảm bảo đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu của độc giả. Tin, bài phản ánh, đăng tải phải bám sát theo nội dung, chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, các tác giả cần chủ động viết tin, bài phản ánh về hoạt động của HĐND các cấp.

 

Thay mặt Ban Biên tập, xin gửi lời cảm ơn tới các quý tác giả và bạn đọc đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho Trang TTĐT HĐND tỉnh trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa để Trang TTĐT HĐND tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, kính chúc các quý tác giả và bạn đọc hạnh phúc và thành công, trân trọng cảm ơn!

Tác giả:  Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT HĐND tỉnh
Sign In