Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9 (mở rộng)

( Cập nhật lúc: 28/09/2017  )
Ngày 26/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 mở rộng để đánh giá tiến độ chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh và xem xét cho ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các tờ trình trình tại kỳ họp thứ bảy, đối với các hồ sơ dự thảo nghị quyết chưa có Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết trình Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thực hiện các thủ tục xây dựng đảm bảo theo quy định. Đối với các hồ sơ dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt hoặc thông qua các nội dung quy hoạch, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định rõ cơ sở pháp lý của việc ban hành nghị quyết, hình thức nghị quyết để đảm bảo tính thống nhất giữa các nghị quyết có nội dung quy hoạch và theo đúng luật định.

 

Sau khi xem xét và thảo luận, phiên họp đã thống nhất chưa thông qua 02 tờ trình trình tại kỳ họp thứ bảy do chưa đủ điều kiện gồm: Tờ trình ban hành chính sách phát triển nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2023 và Tờ trình về cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

 Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động tháng 8, tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Phiên họp cũng cho ý kiến một số nội dung về hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp; kiện toàn thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh hiện nay đang bị khuyết; có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Khoản 3, Điều 5 quy định kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh; việc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch khảo sát của các Ban HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp cần thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để thuận lợi trong công tác điều hòa hoạt động giữa các Ban HĐND tỉnh.

 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017/.

Tác giả:  Huy Nhân
Sign In