Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 04 huyện Bạch Thông tiếp xúc cử tri tại xã Đôn Phong

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )
Ngày 29/7/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 04, huyện Bạch Thông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX tại xã Đôn Phong. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các đại biểu HĐND tỉnh: Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông; Nông Thanh Hiếu, chuyên viên khối hội, đoàn thể huyện Bạch Thông. Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông; các ban, ngành, đoàn thể xã và cử tri xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

 

Tại Hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX.

 

Cử tri cơ bản nhất trí với các báo cáo của đại biểu HĐND tỉnh và có một số ý kiến đề nghị như: Xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; chính sách đối với người có công; việc xây dựng nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên thôn….

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Đôn Phong, lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời. 

Tác giả:  Văn Thiện, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In