Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 huyện Na Rì tiếp xúc cử tri tại xã Kim Hỷ

( Cập nhật lúc: 29/07/2020  )
Ngày 28/7/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11, huyện Na Rì tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX tại xã Kim Hỷ, huyện Na Rì. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các đại biểu HĐND tỉnh: Nông Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Na Rì; Chu Văn Thái, Phó phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Chung Thị Anh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Na Rì. Đại diện lãnh đạo Sở Công thương; Thường trực HĐND huyện Na Rì;các ban, ngành, đoàn thể xã và cử tri xã Kim Hỷ, huyện Na Rì.

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại Hội nghị tiếp xúc cử tri


Tại Hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX.

 

Cử tri cơ bản nhất trí với các báo cáo của đại biểu HĐND tỉnh và có một số ý kiến đề nghị như: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn, liên xã; xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng nhà họp thôn; kéo điện lưới cho các hộ dân; việc cấp một số loại giống cây trồng chưa đảm bảo chất lượng và chưa kịp thời vụ…

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Hỷ, lãnh đạo UBND huyện Na Rì, lãnh đạo Sở Công thương và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời. 

Tác giả:  Văn Thiện, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In