Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐBQH tỉnh Bắc Kạn thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

( Cập nhật lúc: 04/11/2019  )
Sáng ngày 01/11/2019, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Bà Phương Thị Thanh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham gia phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

 

Bà Thanh thể hiện sự đồng tình cao với việc Quốc hội xem xét thông qua Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chủ trương xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho giai đoạn tới. Đây là vấn đề được cử tri và nhân dân trong vùng mong đợi và được đại biểu Quốc hội qua nhiều kỳ họp thảo luận kinh tế - xã hội kiến nghị với Quốc hội.

 

Về phạm vi thực hiện đề án: Theo dự thảo nghị quyết, đề án được thực hiện tại các địa bàn xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã, thôn đặc biệt khó khăn là phù hợp với quan điểm đầu tư vào vùng lõi nghèo của cả nước. Tuy nhiên, do hiện nay tiêu chí xác định vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều bất cập, hạn chế, việc xác định vùng dân tộc thiểu số chỉ dựa trên cơ sở quy định là địa bàn có đông dân tộc thiểu số cùng sinh sống ổn định thành cộng đồng trên lãnh thổ nước ta, chưa có quy định số lượng về hộ dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng để xác định. Còn việc phân định tiêu chí xã, huyện, tỉnh, miền núi cơ bản dựa trên tiêu chí độ cao, đất đai, đơn vị hành chính so với mặt nước biển và tiêu chí này cũng chưa phản ánh được đầy đủ các điều kiện về tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như địa bàn có địa hình chia cắt, độ dốc lớn. Vùng dân tộc thiểu số miền núi đề cập trong đề án được xác định trên 5.000 đơn vị hành chính cấp xã, trên 500 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 51 tỉnh, thành phố là quá rộng, chưa phản ánh được mức độ khó khăn, sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các địa bàn. Để có cơ sở phân định, xác định địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay, đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xác định cụ thể xã, thôn đặc biệt khó khăn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm bổ sung các tiêu chí có tính định lượng các yếu tố về điều kiện tự nhiên để đảm bảo khách quan, khoa học phù hợp, làm cơ sở hoạch định chính sách dân tộc cho phù hợp .

 

Về giải pháp thực hiện mục tiêu, đề án: Đề án đề ra mục tiêu là khai thác tiềm năng, lợi thế các địa phương trong vùng để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội là quan điểm đúng và phù hợp. Đây là vùng có lợi thế về phát triển lâm nghiệp với trên 14 triệu ha rừng, đầu nguồn sinh thủy tác động tới vùng hạ du là rất lớn. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp cho phát triển vùng sản xuất hàng hóa một số loại sản phẩm nông nghiệp, đây cũng là vùng có địa bàn khó thu hút đầu tư, nhất là huy động các nguồn lực x ã hội vào đầu tư cho vùng rất hạn chế. Do vậy, để khai thác lợi thế của vùng, bà Thanh đề nghị Chính phủ đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trong vùng, kết nối liên vùng để tạo động lực thực sự để phát triển khai thác lợi thế của các vùng trong địa phương với các vùng phát triển. Đồng thời, lựa chọn lợi thế của từng địa phương để phân định nhiệm vụ, coi đây là chỉ tiêu, là nhiệm vụ chính trị để giao cho địa phương thực hiện, cùng với đó là cơ chế, chính sách gắn với nguồn lực thực hiện.

 

Vấn đề tích hợp chính sách dân tộc và nguồn lực thực hiện chính sách: Việc tích hợp chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để khắc phục những hạn chế là cần thiết. Bà Thanh đề nghị cần rà soát các chính sách đã được tích hợp để đảm bảo khái quát toàn diện để tránh sự chồng chéo với các chính sách khác. Mặt khác, cần nghiên cứu các điều kiện địa lý, yếu tố văn hóa, xã hội của từng vùng để ban hành chính sách cho phù hợp.

 

Về dự toán ngân sách cần đảm bảo tính khả thi cho lộ trình thực hiện, khắc phục tình trạng nợ chính sách. Một số nội dung khái toán trong nguồn lực để thực hiện lại quá thấp, như việc hỗ trợ trồng rừng 5 năm khái toán chỉ 400 tỷ trong 5 năm. Khái toán nguồn lực như vậy thì không thể khai thác thế mạnh của các địa phương với 14 triệu ha rừng trong vùng. Đại biểu đề nghị nâng mức khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng lên gấp 3 đến 5 lần; đề nghị nâng mức đầu tư hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hiện nay mới 1 tỷ/1 xã, cần nâng lên 3 đến 5 lần để đảm bảo cho các công trình hoàn thành trong một giai đoạn./.

Tác giả:  Thu Thương
Sign In