Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sau hơn một tháng làm việc (từ ngày 21/10 - 27/11), với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình Kỳ họp thứ 8. Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Theo đó, đã xem xét, thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Xem tiếp


Sáng 26/11, Quốc hội làm việc tại nghị trường để thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Xem tiếp


Sáng 25/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Xem tiếp


Sáng ngày 21/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Đây là dự án luật thu hút được nhiều sự quan tâm của các ĐBQH cũng như các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương.

Xem tiếp


Sáng 18/11, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 4 với hoạt động thảo luận tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Xem tiếp


Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Xem tiếp


Ngày 15/11/2019, sau khi nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về các dự thảo trên.

Xem tiếp


Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều với 13 lượt ý kiến về 5 nhóm nội dung góp ý Luật Phòng, chống thiên tai và 3 nhóm nội dung góp ý Luật Đê điều.

Xem tiếp


Sáng 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 với 90,48% đại biểu tán thành. Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768.636 triệu đồng, tổng số chi là 1.069.568.636 triệu đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531.364 triệu đồng, trong đó dự toán 367.709.919 triệu đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In