Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham gia thảo luận ở Tổ về việc phân bổ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

( Cập nhật lúc: 30/05/2019  )
Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, sáng ngày 29/5 Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Nam tiến hành thảo luận tại Tổ số 19.

 

Đại biểu Phương Thị Thanh đề nghị cần ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công trung hạn thực hiện các dự án có tính kết nối giữa các vùng miền, tạo sức lan tỏa để phát triển kinh tế - xã hội

 

Tham gia phát biểu về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn, bà Phương Thị Thanh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn bày tỏ sự đồng thuận với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách về việc phân bổ dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, đại biểu Phương Thị Thanh đề nghị, về danh mục, mức vốn phân bổ cụ thể cho các dự án sử dụng dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại cần ưu tiên phân bổ vốn cho những địa phương đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng núi, thường xuyên sạt lở đất do mưa lũ để trả lại đất sản xuất và thực hiện các biện pháp an toàn cho người dân; ưu tiên thực hiện các dự án có tính kết nối giữa các vùng miền, tạo sức lan tỏa để phát triển kinh tế - xã hội.

 

Trong phiên thảo luận buổi chiều đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), bà Triệu Thị Thu Phương, ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn cho rằng, Dự án Luật này đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng, thực thi Hiến pháp. Việc sửa đổi lần này tiến hành một cách toàn diện với nhiều nội dung mới, phức tạp có nhiều vấn đề chưa có trong tiền lệ và liên quan đến nhiều đạo Luật khác nhau nên cần nhiều thời gian tham vấn rộng rãi, bảo đảm sự đồng thuận của xã hội. Đề nghị Dự án Luật này được thông qua theo đúng quy trình 03 kỳ họp, đồng thời cần có hình thức tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động; Ban Soạn thảo cần đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng hơn tác động của các chính sách mới, nhất là chính sách mới chưa có thực tiễn thi hành.

 

Về phạm vi điều chỉnh của Luật, trong Tờ trình của Chính phủ mới tập trung thể hiện quan điểm đối với 6 nội dung cụ thể. Còn nhiều nội dung khác được sửa đổi, bổ sung của Dự án Luật, có những nội dung đưa 2 phương án nhưng chưa được Chính phủ đánh giá, phân tích đầy đủ các loại ý kiến khác nhau. Đề nghị cần báo cáo làm rõ quan điểm đối với những điều Luật sửa đổi bổ sung và những ý kiến khác nhau để ĐBQH có cơ sở lựa chọn.

 

Đại biểu Triệu Thị Thu Phương phát biểu về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

 

 Về tuổi nghỉ hưu, bà Triệu Thị Thu Phương đồng tình với phương án 01: “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi”.  Tuy nhiên, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cần cân nhắc đến các yếu tố: đối tượng, lĩnh vực ngành nghề, tình hình việc làm của người lao động trẻ, sức khỏe người lao động. Theo đó, cần cân nhắc, xem xét có nên tăng hay không nên tăng hoặc tăng tuổi nghỉ hưu ở mức thấp và có lộ trình phù hợp với các đối tượng là công nhân, lao động nữ, người lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học,.... Đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn xem xét để có lộ trình tăng chậm hơn hoặc có các chính sách hỗ trợ linh hoạt, không gây tác động tiêu cực đến thụ trường lao động.

 

Tham gia phát biểu ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), bà Phương Thị Thanh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đề nghị cần xem xét đánh giá đồng bộ các quy định hiện hành về việc tăng tuổi nghỉ hưu với lộ trình tinh giản biên chế, gắn với lực lượng lao động ra trường có trình độ. Bởi nếu không sửa đồng bộ các quy định hiện hành, dự báo việc tuyển dụng lực lượng mới sẽ rất ít, gây lãng phí nguồn nhân lực.

 

Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch, bà Phương Thị Thanh cho rằng Quy định hiện hành của Bộ luật Lao động về nghỉ Tết Âm lịch đã được thực hiện ổn định từ 2013 đến nay và được người lao động đồng tình nên giữ nguyên như hiện hành là hợp lý. Đối phương án bổ sung 01 ngày nghỉ lễ trong năm là ngày Thương binh, Liệt sĩ  (27/7 dương lịch), bà Phương Thị Thanh cho rằng không đủ căn cứ thuyết phục để triển khai thực hiện./.

Tác giả:  Thu Thương
Sign In