Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 31/05/2019  )
Sáng ngày 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế xã hội, ngân sách năm 2018 và kế hoạch năm 2019, quyết toán ngân sách 2017.

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tiếp thu, giải trình tại phiên thảo luận

 

Trong 1,5 ngày thảo luận tại hội trường đã có 77 đại biểu Quốc hội phát biểu, 9 đại biểu tham gia tranh luận về một số nội dung mà các đại biểu quan tâm. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia phát biểu, giải trình, cung cấp thông tin thêm cho một số nội dung có liên quan.

 

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách và Báo cáo của Kiểm toán nhà nước. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp của Chính phủ, các cấp, các ngành phối hợp tốt của hệ thống chính trị trong thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Các đại biểu đánh giá rằng năm 2018 là năm đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt với kết quả hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao, tăng thêm 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với báo cáo Quốc hội. Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua, kinh tế vĩ mô duy trì ở mức ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện.

 

Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về kết quả đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Những khó khăn, khiếm khuyết trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công nghiệp cơ khí chế tạo, sự đóng góp của các doanh nghiệp nước ngoài đối với nền kinh tế. Tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính bền vững của việc tăng thu ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự xuống cấp đạo đức của lối sống của bộ phận trong xã hội, vấn đề an toàn giao thông, hạn chế cháy nổ, vẫn đề trong quản lý giáo dục và sai phạm trong tổ chức thi trung học phổ thông ..

 

Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017,  các đại biểu cho rằng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Chính phủ trình đã bảo đảm các yêu cầu điều kiện để Quốc hội phê chuẩn. Qua quyết toán cho thấy, mặc dù quản lý ngân sách nhà nước năm 2017 đã có nhiều tiến bộ, bội chi ngân sách nhà nước giảm so với dự toán được Quốc hội quyết định. Song, cơ cấu thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững, tăng thu chủ yếu từ tài nguyên và đất đai. Chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn những tồn tại, yếu kém xảy ra khá phổ biến ở nhiều bộ, ngành và địa phương. Các đại biểu yêu cầu cần phải thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý tài sản công và tài chính công.

 

Trong phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội phát biểu trong phiên thảo luận sẽ được chuyển cho Chính phủ tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Tác giả:  Thu Thương
Sign In