Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thảo luận về các dự thảo Luật sửa đổi

( Cập nhật lúc: 24/11/2019  )
Ngày 15/11/2019, sau khi nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về các dự thảo trên.

 

Về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), các ý kiến đều đồng tình quy định điều chỉnh thu hẹp phạm vi dự án phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Điều 31 của Luật Đầu tư theo nâng mức vốn dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng để tạo sự chủ động cho địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư.

 

Thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), bà Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phân tích sự không thống nhất về thời gian gia hạn dự án trong quy định chấm dứt hoạt động của dự án trong Luật Đầu tư so với thời gian gia hạn dự án của cơ quan có thẩm quyền trong Luật Đất đai, gây khó khăn cho việc thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động của dự án, do đó đề nghị xem xét quy định cho thống nhất để đảm bảo tính khả thi khi chấm dứt hoạt động dự án ở địa phương.

 

Đối với dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), đa số các đại biểu đánh giá cao mục đích sửa đổi Luật nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh. Về nhóm các quy định về ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư, đại biểu Phương Thị Thanh đề nghị cần quy định cụ thể hơn đối tượng các dự án, nhà đầu tư được hưởng chính sách phải bám vào quy hoạch phát triển KT-XH tổng thể chung của vùng, khu vực, khuyến khích các dự án khai thác lợi thế của địa phương.

 

Đại biểu Phương Thị Thanh cũng đánh giá cao việc dự thảo luật bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ thực tiễn số doanh nghiệp đăng ký mới hàng năm tương đương với số doanh nghiệp giải thể, nhiều doanh nghiệp sau thành lập chỉ hoạt động cầm chừng, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, gây khó khăn cho công tác quản lý nên đề nghị cần xem xét các quy định về thủ tục thành lập và cơ chế quản lý doanh nghiệp trong các quy định hiện hành nhất là cần cân nhắc lại việc bỏ cơ quan thuế ra khỏi cơ chế quản lý để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

 

Buổi chiều, trong phiên thảo luận Tổ về Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, bà Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đề nghị Chính phủ cung cấp thêm thông tin về kinh nghiệm thực hiện quy trình xây dựng Luật của nước ngoài để làm cơ sở cho các đại biểu lựa chọn phương án thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết mà Ban soạn thảo đưa ra. Tuy nhiên, bà Thủy cũng bày tỏ quan điểm nghiêng về phương án “Cơ quan, tổ chức, ĐBQH trình dự án luật pháp lệnh, nghị quyết chủ trì việc tiếp thu, chính lý dự thảo luật pháp lệnh, nghị quyết” để đảm bảo tính liên thông, không cắt khúc trong quy trình xây dựng luật, đồng thời yêu cầu nâng cao vai trò của các cơ quan thẩm tra để đảm bảo vai trò “gác cổng” cho Quốc hội trước khi thông qua các dự thảo luật pháp lệnh, nghị quyết.

 

Bên cạnh đó, bà Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở Tư pháp, ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đề nghị xem xét việc bổ sung khoản 2a điều 124 quy định cơ quan thẩm tra không tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh khi không có đầy đủ hồ sơ vì quy định này đã được quy định rõ trong yêu cầu về hồ sơ thẩm tra. Liên quan đến việc Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 đã quy định cơ chế về giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng quyết định, nhưng trong dự thảo lần này không có quy định cụ thể về việc giao cơ chế và quá trình tổ chức triển khai thực hiện, quy định về cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm tra... do đó, bà đề nghị cần xem xét quy định cụ thể hơn trong dự thảo luật./.

Tác giả:  Ái Vân
Sign In